Kéo co – Team building | | KHU DU LỊCH BIỂN ĐÁ VÀNG